Du visar för närvarande Årsmöte

Årsmöte

 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Kallelse till Årsmöte  2019

Datum  15 juli  Plats  Drivan  Kl 10,00

 

                                                Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd

3.Fråga huruvida årsmötet utlysts enligt stadgarna

 1. Fastställande av dagordning
 2. Val av presidium för årsmöte. A.ordförande. b. sekreterare. c. justerare tillika rösträknare.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet
 6. Fastställande av verksamhetsplan 2019-2020
 7. Fastställande av budget
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Faställande av antal ledamöter i styrelsen
 10. val a. ledamöter i styrelsen. B. suppleanter i styrelsen. C. revisorer och supleant. D. valbredning
 11. Info om tennisens hus

15.Övriga frågor

 1. Avslutning

 

För vår planering av årsmötet vill vi gärna veta antalet deltagare. Senast  4 juli.

Bengt Hall

Dela med dig här

Lämna ett svar