Ledamöter

Henrik Ekersund, Ordförande
Lars Myhrman, Vice ordförande
Hans Wallgren
Sebastian Dorling
Lena Dahlkild Berggren
Stefan Svensson
Martin Stigh
Johanna Grapengiesser

 

 Adjugerande

Bengt Hall, Sveriges Tennismuseum

 

Revisorer

Gert-Håkan Ericsson
Ingvar Andreasson

 

Valberedningen

Jonas Elfving, Sammankallande
Sara Berg

 

Lämna ett svar